Mapové podklady pro projektovou dokumentaci,účelové mapy velkých měřítek.

Zaměření polohopisu a výškopisu pro projektovou dokumentaci včetně šetření průběhu inženýrských sítí.

Tvorba:

    • jednotné železniční mapy

    • základní mapy závodů

    • technické mapy měst

    • základní mapy sídlišť

Případně tvorba dalších základních map.