Mapové podklady pro projektovou dokumentaci,účelové mapy velkých měřítek.

Zaměření polohopisu a výškopisu pro projektovou dokumentaci,včetně šetření průběhu inženýrských sítí

Tvorba - jednotné železniční mapy

          - základní mapy závodů

          - technické mapy měst

          - základní mapy sídlišť

případně tvorba dalších základních map