Zaměření skutečného provedení staveb

Zaměření skutečného provedení stavby po realizaci stavebního díla, inženýrské sítě, stavby s prostorovou stavbou, liniové stavby