Zaměření skutečného provedení staveb

Zaměření skutečného provedení stavby po realizaci stavebního díla, inženýrské sítě, objekty s prostorovou skladbou, liniové stavby.