Vytyčovací práce

Realizace vytyčení objektů, liniových staveb pro zahájení výstavby dle projektové dokumentace.